Quạt thông gió công nghiệp 1

 

Do vậy thông gió có hai mục đích quan trọng:

Chống nóng.

Khử khí độc,đảm bảo môi trường trong sạch.

 

Các biện pháp thông gió

Thông gió tự nhiên

 

Là trường hợp thông gió mà sự lưu thông không khí từ bên ngoài vào nhà và từtrong nhà thoát ra ngoài được thực hiện nhờ:

những yếu tố tựnhiên như nhiệt dư và gió.

sử dụng và bố trí hợp lý các cửa vào và gió ra.

sửdụng các cửa có cấu tạo lá chớp khép mởđược (lá hướng dòng và thayđổi lượng gió), như vậy có thể thay đổi được hướng và hiệu chỉnh được lưu lượng gió.

 

Thông gió cơ khí

. Là thông gió có sửdụng máy quạt chạy bằng động cơ điện để làm không khí chuyển vận. Thường dùng:

Hệ thống thông gió cơ khí thổi vào.

Hệ thống thông gió cơ khí hút ra.

Các loại hệ thống thông gió

Hệ thống thông gió chung

Là hệ thống thông gió thổi vào hoặc hút ra (thông gió tự nhiên hay cơ khí) có phạm vi tác dụng trong toàn bộ không gian làm việc. Hệ thống phải có khả năng khử nhiệt dư và các chất thải độc hại lan toả trong không gian làm việc

Hệ thống thông gió cục bộ

Là hệ thống thông gió có phạm vi tác dụng trong từng vùng hạn hẹp riêng biệt.

Hệthống thổi cục bộ. Thường gọi là "hoa sen không khí", được bố trí đểthổi không khí sạch và mát vào những vị trí thao tác cốđịnh của công nhân mà tại đó toả nhiều khí hơi có hại và nhiệt dư.

Hệthống hút cục bộ. Là hệthống dùng hút các chất độc hại ngay tại nguồn và thải ra ngoài, không cho lan toả trong các vùng chung quanh nơi làm việc. Là biện pháp thông gió tích cực và triệt để nhất để khửđộc hại.

 

Ảnh hưởng của các điều kiện lao động khác

Tư thế làm việc không thuận tiện: như làm việc ở tư thế luôn đứng, luôn vươn người một phía, khi ngồi ghế thấp luôn phải với tay cao, nơi làm việc chật hẹp hạn chế xoay trở, ...

Vị trí làm việc khó khăn: như ở trên cao, dưới nước, trong hầm sâu, nơi không gian chật hẹp, vị trí làm việc gần nơi nguy hiểm bị khống chế tầm với, khống chế chuyển động, ...

Các dạng sản xuất đặc biệt: như tiếp xúc với các máy truyền nhắn tin chịu ảnh hưởng sóng điện-từ, làm việc bên máy vi tính, tiếp xúc với các loại keo dán đặc biệt, làm việc nơi điện cao thế, cao tần, ...

Thông tin liên quan

Quạt thông gió công nghiệp 2

Quạt thông gió công nghiệp 2

Mục đích của thông gió công nghiệp Môi trường không khí là một phần của môi trường sống(sinh hoạt và lao động)của con người,có tính chất ...
Dịch vụ thiết kế web trọn gói AZ