Máy trộn

Máy trộn

 

Máy trộn

-Khối lượng trộn 1000kg/lần, 4 mẽ/h  tương đương 32000kg/ngày

-Công suất điện tiêu thụ: 12Kwh

-Số người vận hành: 3 người

-Giảm nhân công, Tăng công suất.

- Tất cả các qui trình hoạt động theo thứ tự định lượng của dây chuyền sản xuất bột trét.

- Công nhân chỉ việc cấp bột và xếp bao sau khi cân, không cần can thiệp vào hoạt động của máy.

- Định lượng, trộn chính xác.

-Thiết bị động cơ điện không hoạt động lãng phí điện năng, Chỉ hoạt động khi cần thiết.

-Hai đầu Cân đóng bao tự động

-Không phụ thuộc vào công nhân có kinh nghiệm, làm việc nhẹ nhàng, hiệu quả cao.

- Máy sàn kết nối chung với hệ thống

- Thùng chứa của máy sau khi trộn chứa được 4 tấn.

- Chuyển giao miển phí công nghệ sản xuất bột trét tường.

-Cung cấp thông tin và nơi sản xuất vỏ bao, nguyên vật liệu cho khách hàng mới.

Thông tin liên quan

Dịch vụ thiết kế web trọn gói AZ